About us

About Open AM

Additive Manufacturing (AM), på dansk Additiv Fremstilling og populært kaldet 3D-print er en af de væsentligste drivere for digitalisering af produktionsindustrien, kendt som industri 4.0. Projektets formål er at skabe en åben arkitektur omkring AM for at muliggøre fri forskning og fri industriel udvikling og integration af teknologierne, som indtil nu kun har været tilgængelige som lukkede proprietære systemer, der ikke egner sig til et produktionsmiljø.

I en åben arkitektur vil AM kunne indgå som en integreret del af konventionelle produktionskæder.

Seniorforsker David Bue Pedersen og hans gruppe på DTU Mekanik har allerede demonstreret at teknologierne kan åbnes og integreres gennem forskning. Disse resultater har givet international opmærksomhed, da de ikke er tilgængelige eller mulige med dagens kommercielt tilgængelige AM teknologier.

Disse teknologier er eksempelvis vision-systemer til processtyring og kvalitetskontrol under produktion, integration i etablerede proceskæder som sprøjtestøbning samt fuldt åbne infrastrukturer til storformat-print.

Ved projektets afslutning vil de enkelte delteknologier, processer og digitale systemer som indgår i Additiv Manufacturing, være åbent tilgængelige for fremstillingsindustrien.

Udbyttet ved støtte af dette projekt vil være essentielt for produktionsvirksomheder i Danmark som f.eks Grundfos, sikring af danske virksomheders konkurrenceevne og Danmarks placering i den internationale teknologiske elite.

 

 

 

 Project Manager

   

David Bue Pedersen

Seniorforsker

dbpe@mek.dtu.dk